Płatnicy, chcąc przesyłać do ZUS dokumenty ubezpieczeniowe w formie elektronicznej, muszą kupić bezpieczny e-podpis. Obecnie za kompletny zestaw do składania podpisu elektronicznego trzeba zapłacić około 200 zł. W skład takiego zestawu wchodzą: karta kryptograficzna z zaintstalowanymi kluczami oraz certyfikatem kwalifikowanym, czytnik karty kryptograficznej, oprogramowanie do zarządzania kartą, oprogramowanie do podpisywania i weryfikacji podpisu. Jeśli przedsiębiorca posiada już czytniki i karty kryptograficzne, to do prowadzenia rozliczeń z ZUS potrzebuje jedynie certyfikatu kwalifikowanego. Za odnowienie certyfikatu po 12 miesiącach dodatkowo trzeba zapłacić około 60 zł.

Podpis elektroniczny jest jak dowód osobisty, identyfikuje konkretną osobę i nie można go pożyczyć innej osobie. Tylko biura rozrachunkowe, mając upoważnienia swoich klientów mogą jednym bezpiecznym e-podpisem kontaktować się z ZUS w imieniu swoich zleceniodawców.

Obowiązek korzystania wyłącznie z bezpiecznego e-pod- pisu w kontaktach z ZUS wynika z ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005 r., nr 64, poz. 565, z późn. zm.).

Wczoraj ZUS wyłączył System Dwustronnej Wymiany Informacji, pozostawiając do obsługi płatników tylko System Elektronicznej Wymiany Danych. W praktyce to oznacza, że wysłanie dokumentu podpisanego niekwalifikowanym podpisem utrwalonym na dyskietce spowoduje, że taki plik nie dotrze do ZUS.

TAK BĘDZIE W 2010 ROKU

W Sejmie trwają prace nad kolejną nowelizacją ustawy o informatyzacji, która właśnie wprowadziła obowiązek korzystania z bezpiecznych e-podpisów. Po wejściu przepisów w życie, w połowie 2010 roku, ZUS będzie mógł wydawać tzw. zaufany profil. Dzięki nowemu rozwiązaniu każdy samozatrudniony, bez konieczności zakupu bezpiecznego e-podpisu, będzie mógł kontaktować się z ZUS przez sieć. Bezpłatnie zostanie udostępnione też specjalne oprogramowanie służące do interaktywnego wypełniania formularzy na stronie internetowej ZUS. Takie druki zastąpią program Płatnik.