Z likwidacją działalności gospodarczej wiążą się liczne obowiązki zarówno administracyjne, jak i związane z rozliczeniem podatkowym. Podatnicy zamykający firmy muszą pamiętać m.in. o sporządzeniu remanentu, zapłaceniu podatku dochodowego, a czasem również uregulowaniu VAT.
Dziś przedstawiamy najczęściej pojawiające się pytania podatników dotyczące likwidacji działalności gospodarczej w postaci interpretacji organów podatkowych wraz z opiniami specjalistów.
IZBA SKARBOWA W BYDGOSZCZY o czynnościach opodatkowanych

Darowizna prywatnego majątku nie podlega VAT

Podatnik, który po likwidacji firmy przekaże majątek z tej działalności w darowiźnie dziecku, nie zapłaci VAT. Będzie to majątek prywatny i przekazanie go w darowiźnie nie będzie rodziło obowiązku podatkowego.
JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA: W 2005 roku, na gruncie nabytym bez podatku od towarów i usług, podatniczka wybudowała budynek przeznaczony w większej części na usługi i w mniejszej na własne potrzeby mieszkaniowe. Od zakupionych w celu budowy towarów i usług odliczyła podatek od towarów i usług, w części przypadającej na działalność usługową. Ponadto w całości odliczyła także podatek naliczony przy nabyciu środków trwałych i wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą. W 2009 roku podatniczka zamierza zlikwidować działalność gospodarczą z powodu nieopłacalności tych usług i nie zamierza prowadzić żadnej innej działalności. Ewentualnie po zakończeniu działalności wszystkie składniki majątku zostaną przekazane córce w formie darowizny. Jaki będzie obowiązek w zakresie podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy majątek zostanie przekazany córce w formie darowizny?
ODPOWIEDŹ IZBY: W sytuacji zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych, powinien zostać sporządzony przez podatniczkę remanent likwidacyjny i uiszczony (poprzez objęcie remanentem) podatek od towarów i usług od towarów pozostałych na dzień likwidacji.
Na równi z odpłatną dostawą towarów traktuje się przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem. Aby zatem darowizna towarów podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi zostać dokonana przez podatnika, któremu przy ich nabyciu przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego. W omawianej sprawie, po zaprzestaniu wykonywania czynności opodatkowanych, sporządzony zostanie przez podatniczkę remanent likwidacyjny i uiszczony (poprzez objęcie remanentem) podatek od towarów i usług od towarów pozostałych na dzień likwidacji. Z uwagi natomiast na to, że podatniczka nie zamierza ponownie prowadzić żadnej innej działalności, towary pozostałe po zakończeniu działalności stanowić będą majątek prywatny podatniczki. Ponadto podatek zapłacony od remanentu nie będzie w tym przypadku stanowił podatku podlegającego odliczeniu. W tej sytuacji późniejsza czynność przekazania ich córce w formie darowizny nie będzie miała charakteru dostawy dokonanej przez podatnika podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 19 marca 2009 r. (nr ITPP1/443-13c/09/DM)

W pełnej wersji artykułu przeczytasz:

Przy likwidacji spółki powstaną obowiązki w CIT

Stawka PIT dla remanentu wynosi 10 proc.

Zakupy z odliczonym VAT trzeba opodatkować

Towary z remanentu likwidacyjnego są zwolnione z VAT

Przekazanie auta na prywatne cele nie podlega VAT

Dochód z likwidacji spółki luksemburskiej bez PIT

Kasa wykreślona z ewidencji może być zutylizowana

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.