Regulacje dotyczące opodatkowania darowizny zostaną rozszerzone. Obok tradycyjnej darowizny opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn będzie podlegało też nabycie majątku na podstawie umowy darowizny na wypadek śmierci. Dziś w Sejmie ma się odbyć pierwsze czytanie projektu nowelizacji kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw, w tym ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Projekt wprowadza do polskiego systemu prawa instytucję darowizny na wypadek śmierci i jednocześnie reguluje zasady jej opodatkowania. Zgodnie z proponowanymi zmianami w ustawie o podatku od spadków i darowizn przy nabyciu na podstawie umowy darowizny na wypadek śmierci obowiązek podatkowy powstanie z chwilą śmierci darczyńcy. W pozostałym zakresie darowizna na wypadek śmierci będzie podlegała tym samym zasadom opodatkowania co darowizna tradycyjna. Będą zatem miały do niej zastosowanie te same zwolnienia oraz zasady ustalania podstawy opodatkowania czy wysokości podatku.

Obdarowani korzystający z całkowitego zwolnienia z podatku, tj. małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha będą mieli sześć miesięcy na poinformowanie urzędu skarbowego o otrzymanej darowiźnie. Natomiast miesięczny termin na złożenie zeznania będzie miał zastosowanie do osób zobowiązanych do zapłaty podatku. W obu wypadkach termin na uregulowanie formalności w urzędzie skarbowym będzie liczony od dnia śmierci darczyńcy. Nowe przepisy mają obowiązywać od przyszłego roku.