Pobierz:

Plik wordUmowa darowizny kwoty pieniężnej - do wypełnienia
Plik wordUmowa darowizny kwoty pieniężnej - wzór
Plik pdfUmowa darowizny kwoty pieniężnej - instrukcja

Przepisy zwalniają całkowicie (czyli bez względu na to, co i o jakiej wartości nabyto) od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę.

Zwolnienie takie przysługuje pod warunkiem, że osoby te zgłoszą otrzymanie darowizny właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Na złożenie oświadczenia będziemy mieli sześć miesięcy od dnia spełnienia świadczenia, czyli przekazania przedmiotu darowizny.

Złożenie takiego zawiadomienia (druk SD-Z2) jest warunkiem zwolnienia obdarowanego. Jeśli nie zostanie ono złożone lub złożone zostanie po terminie, podatek trzeba płacić na obowiązujących pierwszą grupę podatkową zasadach. Oświadczenia takiego nie trzeba składać, gdy nabycie nastąpi na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego lub gdy wartość nabytego majątku nie przekracza 9637 zł. Jeżeli zatem zawieramy umowę darowizny przed notariuszem, zawiadomienia nie składamy.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennik Gazeta Prawna: Jak przekazać majątek bliskim i znajomym, aby uniknąć podatku.
W pełnej wersji artykułu dowiesz się o:

- Darowiznach dla rodziny
- Darowiznach dla znajomych
- Rodzinnych pożyczkach
- Pożyczkach dla znajomych