Czy jest termin na zgłoszenie

Spadkodawca zmarł w 2007 roku. 5 czerwca 2007 r. sąd wydał postanowienie o nabyciu praw do spadku po zmarłym. Spadkobiercy nie złożyli w terminie miesiąca zgłoszenia SD-Z1 do urzędu skarbowego. Następnie został odnaleziony testament. W związku z tym 13 marca 2008 r. sąd zmienił wydane postanowienie, stwierdzając dziedziczenie spadku przez spadkobiercę testamentowego. Spadkobierca testamentowy złożył 21 kwietnia 2008 r. w terminie miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia zgłoszenie SD-Z1. Czy uniknie podatku?

Tak

Podatnik podatku od spadków i darowizn, składając zgłoszenie SD-Z1 w terminie jednego miesiąca od daty uprawomocnienia się postanowienia zmieniającego wcześniej wydane postanowienie stwierdzające nabycie praw do spadku, miał prawo do zwolnienia od podatku od spadków i darowizn.

Od 1 stycznia 2009 r. termin na złożenie zgłoszenia SD-Z2 (zastąpiło SD-Z1) wynosi sześć miesięcy. Termin ten przy spadkach liczony jest od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

Podstawa prawna

● Art. 4a ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768 z późn. zm.).

To jest tylko część artykułu, w pełnej wersji znajdziesz odpowiedzi na pytania:

Czy od zbycia domu ze spadku jest PIT

Czy odziedziczone IKE jest opodatkowane

Czy najbliższa rodzina nie płaci podatku

Czy termin zgłoszenia można przesunąć

Czy zawsze trzeba składać zgłoszenie

Czy można korzystać z ulgi mieszkaniowej

Czy są warunki przy uldze mieszkaniowej

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.