Zdarza się, że firmy wykorzystują posiadane lub wynajmowane nieruchomości nieefektywnie. W rezultacie nieruchomość nie przynosi takich zysków, jakie powinna. Zdarza się również, że grunty, czy budynki są w ogóle niewykorzystywane w działalności, ale firma je posiada. W obu tych sytuacjach na przedsiębiorstwie ciążą obowiązki podatnika w podatku od nieruchomości. Co więcej podatek należy płacić według najwyższej stawki przewidzianej w ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.). W obecnym roku maksymalna stawka od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 19,81 zł/mkw., a maksymalna stawka od gruntów 0,74 zł/mkw. Jeśli firma chce zoptymalizować podatek od nieruchomości, musi więc właściwie wykorzystywać nieruchomość i grunt lub zarządzać nimi. Krótkookresowym działaniem, zwłaszcza w okresie zmniejszenia produkcji lub sprzedaży, może być także wystąpienie do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.