Zgodnie z dokumentem, dochody podatkowe i niepodatkowe wyniosą ok. 231,1 mld zł, co oznacza, że będą niższe o 38,29 mld zł od zakładanych w obowiązującej ustawie budżetowej na 2009 r. (miały wynieść 269,43 mld zł).

"Spodziewane w 2009 r. spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w największym stopniu wpłynie negatywnie na dochody podatkowe. Największe różnice w przewidywanym poziomie dochodów w 2009 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2009 r. wystąpią w podatku VAT oraz CIT" - czytamy w uzasadnieniu do projektu nowelizacji.

Dochody podatkowe skurczą się z planowanych wcześniej 251,43 mld zł do 204,81 mld.

Największy wpływ na ich uszczuplenie będą miały spadające dochody z podatków pośrednich, które mają być niższe o 30,6 mld zł. Dochody z VAT będą niższe o 24,59 mld zł, a akcyzy o 6,21 mld zł. Resort przewiduje natomiast niewielki - o 198 mln zł - wzrost dochodów z podatku od gier.

Z danych MF wynika, że w pierwszych pięciu miesiącach 2009 r. dochody budżetu państwa z podatku VAT wyniosły ok. 40,7 mld zł i były o ok. 4,4 mld zł, tj. o 9,7 proc., niższe w porównaniu z dochodami osiągniętymi w analogicznym okresie 2008 r.

Resort wyjaśnia w uzasadnieniu do projektu, że wpływ na to miało m.in. znaczne spowolnienie tempa wzrostu spożycia indywidualnego, obniżenie się wartości transakcji opodatkowanych stawką podstawową 22 proc., czy skrócenie terminów zwrotu VAT dla firm z maksymalnie 180 dni do 60 dni.