Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu określania dochodów w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych. Projektowane zmiany w relacji do obecnie funkcjonującego rozporządzenia z 1997 roku mają jedynie charakter porządkujący i precyzujący.

W projekcie rozszerzono obecnie obowiązujące rozporządzenie o rozdział dotyczący sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków firm powiązanych. Procedura wzajemnego porozumiewania w sprawie korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych wszczynana będzie przez ministra finansów na wniosek podatnika. Zawiadomienie podatnika o podjęciu przez ministra postępowania porozumiewawczego powinno być złożone w terminie miesiąca od momentu otrzymania wniosku. Cała procedura powinna być zakończona w ciągu dwóch lat.

W przypadku zakończenia postępowania porozumiewawczego w sposób, który wpłynie na ustalenie podstawy opodatkowania, właściwy organ podatkowy dokona ponownego określenia zobowiązania podatkowego.

Rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.