ANALIZA

Część firm w dobie kryzysu radzi sobie dobrze i notuje zyski. Sposób podziału wypracowanego przez spółkę zysku netto zależy nie tylko od płynności, rentowności i potrzeb kapitałowych firmy czy preferencji właścicieli, ale również od różnic w opodatkowaniu operacji kapitałowych.

Udział w zyskach

Przemysław Dybała, konsultant podatkowy w PricewaterhouseCoopers, przypomina, że zysk spółki kapitałowej może zostać przeznaczony uchwałą wspólników do wypłaty jako dywidenda.

Podatkiem od wypłaconej dywidendy obciążeni są wspólnicy. Artur Oleś, doradca podatkowy w KSK Doradcy, przypomina, że w związku z tym, że do ustawy o CIT zaimplementowano Dyrektywę 90/ 435/EEC, to wypłata dywidendy może być zwolniona z podatku w Polsce, a opodatkowana w kraju odbiorcy dywidendy, gdzie występuje niższa stawka podatkowa. Dlatego często dla celów optymalizacji podatkowej jako kraj opodatkowania dywidendy wykorzystywany jest Cypr.

Wspólnicy mogą także zdecydować o pozostawieniu zysku w spółce, przekazując go na kapitał zakładowy lub rezerwowy. Każda z tych czynności wywołuje odmienne skutki na gruncie podatku dochodowego.

Zysk przeznaczony na kapitał zakładowy stanowi u wspólników przychód z udziału w zyskach osób prawnych i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

– Takie przysporzenie nie stanowi natomiast przychodu po stronie spółki – podkreśla Artur Oleś.