Czy zatem przychód może stanowić nominalna wartość udziałów lub akcji w spółce komandytowo-akcyjnej, objętych w zamian za wkład niepieniężny, którego przedmiotem jest nieruchomość?

Andrzej Ossowski, radca prawny w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Sowisło i Tobolewski, odpowiada, że wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej nie stanowi także źródła przychodu z kapitałów pieniężnych, o jakim mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, ponieważ przepis ten dotyczy wyłącznie wnoszenia wkładu niepieniężnego do spółek posiadających osobowość prawną, nie ma natomiast zastosowania do aportu wnoszonego do spółki osobowej. Aport nieruchomości do spółki osobowej nie podlega zatem 19-proc. podatkowi od dochodów kapitałowych.

Opodatkowaniu podlegałoby wniesienie środków trwałych do spółki kapitałowej, tj. np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, w zamian za objęte udziały lub akcje. W takiej sytuacji podstawą opodatkowania byłaby wartość nominalna otrzymanych udziałów lub akcji. Dochodem do opodatkowania jest różnica pomiędzy przychodem, czyli wartością nominalną udziałów, a kosztami uzyskania przychodu. Kosztem będą przede wszystkim wydatki na nabycie środka trwałego pomniejszone o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne.