ANALIZA

Podatnicy, którzy muszą skorygować zeznanie PIT za 2008 rok i chcą w nim przekazać 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego, poprawione zeznanie powinni złożyć najpóźniej jutro, 30 czerwca. Tylko w korektach PIT złożonych w ciągu dwóch miesięcy od dnia zakończenia akcji rozliczeń PIT za 2008 rok można wskazać 1 proc. podatku dla potrzebujących. Okres dwóch miesięcy liczymy od 30 kwietnia 2009 r., bo to był ostatni dzień na rozliczenie PIT za ubiegły rok.

Zmiana zasad

Prawo do wskazania 1 proc. podatku w korekcie zeznania podatkowego obowiązuje po raz pierwszy od rozliczenia za 2008 rok. Łukasz Strzelec, doradca podatkowy i menedżer w Ernst & Young, wyjaśnia, że zgodnie z przepisami ustawy o PIT obowiązującymi do 30 listopada 2008 r. przekazanie 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego było możliwe jedynie pod warunkiem, że podatnik złożył swoje zeznanie przed upływem terminu ustawowego – tzn. najpóźniej 30 kwietnia.

– Takie brzmienie przepisów powodowało, że część podatników dokonujących korekty swoich zeznań podatkowych nie miała możliwości wsparcia organizacji pożytku publicznego 1 proc. podatku. Sytuacja ta została naprawiona poprzez nowelizację przepisów i dodanie 1 grudnia 2008 r. art. 45c do ustawy o PIT, który przewiduje możliwość wnioskowania o przekazanie 1 proc. podatku również w korekcie zeznania złożonej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu podstawowego – tzn. nie później niż 30 czerwca – tłumaczy Łukasz Strzelec.

Dodaje, że podatnik, który złoży korektę najpóźniej 30 czerwca, nadal będzie miał możliwość przekazania 1 proc. swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Prawo do korekty

Termin składania zeznań podatkowych za rok 2008 upłynął 30 kwietnia 2009 r., jednak część podatników musi skorygować złożone zeznania, bo np. zapomniało się podpisać, źle skorzystało z ulgi, popełniło błąd rachunkowy. Małgorzata Brzoza z Izby Skarbowej w Szczecinie wskazuje, że prawo do skorygowania złożonej deklaracji podatkowej jest podstawowym prawem podatników. Co do zasady przysługuje ono przez cały okres, w którym zobowiązanie podatkowe nie uległo przedawnieniu (pięć lat).

– Gdy podatnik decyduje się na przekazanie 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, musi pamiętać o skorygowaniu błędnego zeznania podatkowego we właściwym terminie. Termin ten upływa 30 czerwca, a uzasadnieniem takiego rozwiązania jest prozaiczna okoliczność, że ustawodawca nałożył na organy podatkowe obowiązek przekazania tych środków na rzecz organizacji w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym składane jest zeznanie – argumentuje Małgorzata Brzoza.