Jeśli deklaracja podatkowa zawiera błędy, trzeba ją poprawić. Może to zrobić sam podatnik. Wtedy konieczne jest ponowne, ale już poprawne wypełnienie zeznania. Do takiej korekty deklaracji trzeba dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty. Drugą możliwością jest poprawienie formularza przez urząd skarbowy. Jednak korekta z urzędu jest ograniczona. Może być dokonana tylko przy oczywistych pomyłkach, np. błędach rachunkowych i tylko wtedy, gdy wartość zobowiązania podatkowego po poprawkach nie przekracza 1 tys. zł.

Urząd robi poprawki...

W przypadku stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste pomyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy w zależności od charakteru i zakresu uchybień:

● koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 1 tys. zł;

● zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.