ŁUKASZ MROWIŃSKI

doradca podatkowy, KPMG

Tak

Polskie regulacje w zakresie VAT stanowią, iż obrót podlega zmniejszeniu m.in. o wartości zwróconych towarów oraz kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

Zgodnie z treścią par. 16 ust. 3 rozporządzenia ministra finansów z 25 maja 2005 r., w przypadku, w którym nabywca m.in. dokonał zwrotu towaru sprzedawcy, sprzedawca zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że w sytuacji przedstawionej przez czytelnika sprzedawca powinien wystawić fakturę korygującą uwzględniającą wartość zwróconego towaru w postaci 20 worków cementu. Faktura ta skutkować będzie obniżeniem należnego VAT. Powinna być ona natomiast ujęta w rozliczeniu podatku za okres (miesiąc/kwartał - w zależności od przyjętego przez podatnika sposobu rozliczania podatku VAT), w którym sprzedawca otrzymał od nabywcy potwierdzenie otrzymania faktury korygującej. Trzeba w tym miejscu pamiętać, że otrzymanie potwierdzenia jest o tyle istotne, że bez niego (jak wynika ze stanowiska prezentowanego przez wiele organów podatkowych) nie będzie możliwe dokonanie obniżenia należnego VAT.

Wydanie innego towaru (innego niż towar będący pierwotnie przedmiotem transakcji), w miejsce towaru wadliwego, a więc innych materiałów budowlanych w miejsce cementu, mimo iż nie doszło do zmiany wartości sprzedaży, powinno być potraktowane jako nowa transakcja, a co za tym idzie, powinna być udokumentowana poprzez wystawienie nowej faktury VAT. Polskie przepisy w zakresie podatku od towarów i usług nie dają możliwości ujęcia zamiany zwróconego sprzedawcy przez nabywcę wadliwego towaru oraz wydanie w jego miejsce innego towaru, nawet o tej samej wartości w ramach jednej faktury korygującej.

Faktura korygująca ma co do zasady odgrywać rolę faktury, która ma na celu ujęcie zmian w ramach transakcji dokonanej, nie powinna ona jednak dokumentować nowej transakcji, a do takiej dochodzi w przypadku wydania nowego (innego) towaru w miejsce towaru wadliwego, zwróconego przez nabywcę.

(EW)

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 29 ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

■  Par. 16 ust. 3 rozporządzenia ministra finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług faktury (Dz.U. nr 95, poz. 798).