Na rynku nieruchomości transakcje leasingowe dotyczą przede wszystkim biurowców, magazynów, rzadziej mniejszych lokali użytkowych. Umowa leasingowa jest wówczas dla korzystającego alternatywą występowania w roli najemcy. Ale leasing nieruchomości w formie tzw. leasingu zwrotnego może też być sposobem na pozyskanie środków finansów, np. cele obrotowe lub dalszy rozwój firmy.

Sposób na odmrożenie kapitału

Leasing zwrotny charakteryzuje się tym, że celem tego typu umowy leasingowej jest poprawa płynności finansowej przedsiębiorstwa oraz uwolnienie zamrożonego kapitału. Istota tej umowy polega na tym, że korzystający odsprzedaje finansującemu swój majątek za gotówkę, a następnie korzysta z niego na podstawie umowy leasingu.

W przypadku osoby, która nie jest przedsiębiorcą, ale zarobkuje jako wynajmujący może to polegać na tym, że osoba taka jako przedmiot leasingu zwrotnego wykorzystuje własną nieruchomość, a pozyskane w tej formie środki inwestuje w zakup na własność innego lokalu, np. mieszkania, które następnie wynajmuje.

Leasing kapitałowy

Generalnie na rynku leasingu nieruchomości stosowane są także klasyczne formy leasingu – operacyjny i kapitałowy, jednak z przewagą tego drugiego.

W przypadku leasingu kapitałowego czas trwania umowy jest zbliżony do okresu zużycia rzeczy, a przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątku korzystającego, w związku z czym przez cały okres trwania umowy to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych, które są dla niego kosztem. Ponadto kosztem dla niego są raty leasingowe w części odsetkowej (czyli stanowiącej koszt korzystania z cudzego kapitału). Ta część odsetkowa czynszów leasingowych stanowi przychód finansującego. Natomiast część kapitałowa raty nie jest kosztem dla korzystającego ani przychodem dla finansującego. Po upływie oznaczonego w umowie terminu i spłaceniu wszystkich rat leasingowych umowa wygasa, a leasingowany przedmiot, w tym przypadku nieruchomość, staje się własnością korzystającego bez żadnych ograniczeń.

W leasingu finansowym przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątku korzystającego, w związku z tym to jemu, a nie finansującemu przysługuje prawo odpisów amortyzacyjnych.

Generalnie więc różnica między leasingiem operacyjnym a finansowym sprowadza się praktycznie do porównania ich w świetle ustawy o podatku dochodowym. Leasing operacyjny daje większe korzyści podatkowe, gdyż całą ratę leasingową można uznać za koszt uzyskania przychodu, zmniejszając w ten sposób podstawę opodatkowania. W przypadku leasingu finansowego korzystający może odpisać tylko część odsetkową raty leasingowej oraz amortyzację.