RAPORT

Stare znaki akcyzy na papierosy stracą ważność z końcem sierpnia, a nie jak podawano dotychczas, 30 czerwca. To konsekwencja wprowadzenia od 1 marca 2009 r. nowej ustawy o podatku akcyzowym oraz rozporządzenia o oznaczaniu wyrobów akcyzowych. W związku z tymi regulacjami i przepisami przejściowymi stare znaki akcyzy zachowują ważność przez sześć miesięcy od wprowadzenia nowych. Skoro nowe banderole weszły w życie od 1 marca 2009 r., to łatwo obliczyć, że stare są ważne do 31 sierpnia. Do tej pory zarówno producenci, dystrybutorzy, jak i samo Ministerstwo Finansów termin sześciomiesięczny liczyli od 1 stycznia 2009 r., stąd utrata mocy starych banderol na papierosy – wprowadzonych rozporządzeniem z 20 listopada 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, a obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. – podawana była jako 1 lipca. Zapomniano tylko o rozporządzeniu wprowadzonym razem z nową ustawą akcyzową. Takie wnioski potwierdzają eksperci ze spółki doradztwa podatkowego MDDP.

Ministerstwo Finansów, ustosunkowując się do tych argumentów, odpowiedziało nam, że stare banderole tracą moc 30 czerwca, bo nowe weszły w życie 1 stycznia.

Stara ustawa

Przed 1 marca 2009 r. podstawą dla wprowadzania wzorów znaków akcyzy był art. 92 ustawy akcyzowej z 2004 roku, na podstawie którego minister finansów wydał rozporządzenie w 2004 roku, określające m.in. obowiązujący wzór znaków akcyzy.

Jak tłumaczy Krzysztof Flis, doradca podatkowy w MDDP, zmiana rozporządzenia z 2004 roku od 1 stycznia 2009 r., polegająca na zmianie obowiązującego wzoru znaków akcyzy i wprowadzeniu nowego wzoru, spowodowała, że rozporządzenie z 2004 roku nie stanowiło od tej daty podstawy prawnej obowiązywania znaków akcyzy nałożonych na opakowania papierosów przed 1 stycznia 2009 r.

Mimo zmiany rozporządzenia z 2004 roku od 1 stycznia 2009 r., znaki akcyzy naniesione na opakowania jednostkowe papierosów przed tą datą zachowały nadal swą ważność na mocy art. 105 ust. 2 ustawy akcyzowej z 2004 roku.

– W świetle tego przepisu znaki te miały zachować swą ważność po 31 grudnia 2008 r. do 30 czerwca 2009 r. – podaje Krzysztof Flis.

Dodaje, że w każdym przypadku zmiany wzoru znaków akcyzy wskazany przepis przewidywał okres przejściowy, w którym jednocześnie funkcjonować mogły znaki zmieniane oraz nowe.

Istotna jest utrata mocy ustawy akcyzowej z 2004 roku, będącej zarówno podstawą do określenia wzoru znaków akcyzy, jak również terminu okresu przejściowego. Z chwilą bowiem utraty mocy obowiązującej starej ustawy akcyzowej, tj. od 1 marca 2009 r., uchyleniu uległa podstawa prawna obowiązywania znaków wydanych na podstawie tej ustawy, tzn. zarówno tych według wzoru obowiązującego przed 1 stycznia 2009 r., jak również tych według wzoru obowiązującego od tej daty.

Znaki akcyzy naniesione na wyroby tytoniowe w 2008 roku, mimo zmiany rozporządzenia z 2004 roku, zachowały swą ważność po 31 grudnia 2008 r. na mocy art. 105 ust. 2 starej ustawy akcyzowej, która to ważność upływać miała 30 czerwca 2009 r.

– Wskutek uchylenia wraz z całą starą ustawą akcyzową również wymienionego przepisu znaki te utraciły podstawę ważności przewidzianą w tym przepisie od 1 marca 2009 r. – wyjaśnia Krzysztof Flis.