ORZECZENIE

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził w uchwale, że podatnicy sprzedający papierosy odkupione od organów egzekucyjnych nie musieli w latach 2001–2003 płacić akcyzy. Sąd wyjaśnił, że minister finansów był upoważniony do zastosowania zwolnienia m.in. w przypadkach gdyby dochodziło do podwójnego opodatkowania. Na tej podstawie resort zwolnił sprzedawców wyrobów akcyzowych, wskazując, którzy podatnicy ze zwolnienia nie mogą korzystać. Jak zauważył sąd, sprzedawcy papierosów nieoznaczonych cenami detalicznymi, które wcześniej pochodziły z przemytu, nie zostali wyłączeni ze zwolnienia. Dlatego też nie można stosować niekorzystnej dla nich interpretacji i uznać, że nie zostali oni objęci zwolnieniem jako sprzedawcy wyrobów akcyzowych.

Przypomnijmy, chodzi o sprzedaż papierosów zarekwirowanych przez celników z przemytu. Organy upierały się, że sprzedaż takich papierosów klientom detalicznym podlega akcyzie. Sprzedawcy wskazywali, że zapłacili już akcyzę, odkupując je od organów likwidacyjnych. NSA już raz podjął uchwałę korzystną dla sprzedawców papierosów odkupionych od celników (uchwała z 17 grudnia 2007 r., sygn. akt I FSP 6/07). Jednak jeden ze składów NSA przytoczył wiele argumentów za opodatkowaniem takiej sprzedaży i skierował pytanie prawne.

Sygn. akt I FPS 3/09