Prawo do wliczania w koszty wydatków na gabinet lekarz ma zarówno w przypadku wynajmowania lokalu, leasingowania go, jak i prowadzenia praktyki w nieruchomości stanowiącej własność podatnika.

W całości lub w części

Dotyczy to wszystkich wydatków związanych z utrzymaniem tej nieruchomości oraz jej eksploatacją, a także poniesionych na zakup nieruchomości. – poprzez amortyzowanie w koszty. Chodzi o wydatki udokumentowane odrębnymi rachunkami lub fakturami oraz takie, które ewidencjonuje się w koszty na podstawie dowodów wewnętrznych. To drugie rozwiązanie stosuje się przede wszystkim wtedy, gdy gabinet stanowi część nieruchomości w pozostałej części wykorzystywanej na inne cele, np. mieszkania lub domu, a podatnik nie zainstalował odrębnych liczników związanych z dostawą prądu, wody i innych mediów albo wykorzystuje do działalności numer telefonu używanego także prywatnie.

We wszystkich wymienionych przypadkach należy określić część wydatków związanych z prowadzoną działalnością, jeśli jest to możliwe, wyodrębniając je, np. rozmowy telefoniczne na podstawie billingu. Gdy nie da się ich wykazać ściśle, należy to zrobić wskaźnikiem procentowym. Następnie tak ustaloną kwotę wydatków zaliczanych w koszty trzeba wykazać w dowodzie wewnętrznym, dołączyć do niego fakturę lub rachunek dokumentujący koszty w pełnej wysokości, a następnie na podstawie takiego dowodu wewnętrznego dokonać wpisu do księgi przychodów i rozchodów.