Lekarz prowadzący prywatną praktykę może płacić odpowiednio niższy podatek dochodowy od osób fizycznych w związku z uzyskiwanymi w ten sposób przychodami. Musi jednak wybrać odpowiednią formę własnościową lokalu, który służy za gabinet do przyjmowania pacjentów.
Osoba rozliczająca prywatną praktykę w formie podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie księgi przychodów i rozchodów ma prawo wliczać wydatki w koszty. Niezależnie od tego, czy płaci podatek liniowy, czy ustalany na podstawie skali tabeli podatkowej, może być on niższy, niż gdyby był ustalany wyłącznie na podstawie samych przychodów.
Na to, w jakim zakresie konkretne wydatki na gabinet mogą być wliczane w koszty, przesądza m.in. forma własności lub tytuł prawny, na podstawie którego praktyka wykonywana jest w określonym lokalu.