Dochodu (przychodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł.
Sposób rozliczeń, wysokość opodatkowania i możliwość skorzystania z ulg podatkowych przy zbyciu nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami zależy od momentu, w którym sprzedawana nieruchomość lub prawo zostały nabyte.

Ulga mieszkaniowa