Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych, o czym GP pisała już 20 maja. W projekcie tym zaproponowano rozszerzenie katalogu osób zwolnionych z obowiązku uzyskania świadectwa zawodowego, potrzebnego m.in. do sprzedaży kuponów totolotka. Postanowiliśmy sprawdzić, jak nowe przepisy będą mogły być stosowane w praktyce?

Witold Lisicki z Ministerstwa Finansów wyjaśnia nam, że projektowane zwolnienie z obowiązku posiadania świadectwa zawodowego dotyczy wyłącznie osób obsługujących terminale kasowe w sklepach wielokasowych, które będą w stanie spełnić podstawowy warunek, jakim jest zlokalizowanie na ich terenie kolektury gier liczbowych.

– Oznacza to, że zakup kuponów gry liczbowej w kasach sklepów możliwy będzie wyłącznie wtedy, gdy w sklepie tym będzie również znajdowała się kolektura umożliwiająca realizację wszystkich uprawnień osoby grającej, w tym zwłaszcza odbiór wygranej – stwierdza Witold Lisicki.

Dodaje, że jeżeli grający zechce odebrać wygraną w kolekturze sklepowej, będzie to możliwe na zasadach ogólnych opisanych w regulaminie gry. Przykładowo w Dużym Lotku wygrane pieniężne wysokiego stopnia oraz wygrane pieniężne pozostałych stopni, w których łączna suma wypłat dokonywanych na podstawie jednego kuponu przekracza kwotę 2 tys. zł, wypłacane są w oddziałach Totalizatora Sportowego, w okresie 60 dni, począwszy od dnia następującego po dniu losowania. Wygrane pieniężne niższego stopnia, w których łączna suma wypłat dokonywanych na podstawie jednego kuponu nie przekracza kwoty 2 tys. zł, wypłacane są w kolekturach, w okresie 60 dni, począwszy od dnia następującego po dniu losowania.

WAŻNE!

Wpływy budżetowe z tytułu podatku od gier uzyskane tylko w związku z grą Duży Lotek wyniosły ok. 305 mln zł w 2007 roku oraz ok. 412 mln zł w 2008 roku