Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych. Celem tego projektu jest rozszerzenie katalogu osób zwolnionych z obowiązku uzyskania świadectwa zawodowego przy sprzedaży losów i gier.

Zaproponowana regulacja odnosi się do osób sprzedających dowody udziału w grach liczbowych o wystandaryzowanych parametrach, obsługujących terminale kasowe w sklepach posiadających co najmniej pięć zainstalowanych kas. Osoby takie, czyli kasjerzy, którzy będą tylko sprzedawać kupony udziału w grach liczbowych, nie będą musiały posiadać świadectwa zawodowego. Świadectwo zawodowe będą musiały uzyskiwać podmioty, które będą prowadzić kolekturę gier losowych, czyli sklepy. Trzeba jednak podkreślić, że kasjer bez świadectwa nie będzie mógł m.in. anulować kuponu, przyjąć reklamacji czy wypłacić wygranej. Takich operacji będzie można dokonać tylko w kolekturze gier losowych.

Z szacunków MF wynika, że uruchomienie takiej sprzedaży w ciągu trzech lat wygeneruje dodatkowe wpływy budżetowe na poziomie 133 mln zł. Natomiast liczba świadectw dla sklepów wielokasowych w okresie trzech lat może wynieść ok. 50 tys.

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.