ANALIZA

Podatnik, który wybudował dom na kredyt i kredytem sfinansował zakup mieszkania, może odliczyć odsetki tylko od jednej inwestycji. Organy podatkowe, analizując przepisy określające prawo do ulgi odsetkowej, zastosowały... logikę prawniczą. Ustawodawca wymienia kolejne rodzaje inwestycji, przy których przysługuje odliczenie, ale oddziela je słowem albo. Spójnik albo oznacza wyłączenie. Taka konstrukcja przepisu oznacza: albo jedno, albo drugie. Eksperci uważają, że literalnie interpretacja fiskusa jest prawidłowa. Rzeczywiście, czytając przepis i stosując zasady logiki prawniczej, można dojść do takich wniosków. Jednak zwracają uwagę, że ustawodawca nie zawsze jest logiczny. A ponadto ograniczenie nie dotyczyłoby dwóch czy więcej inwestycji tego samego rodzaju.

Kłopotliwa ulga

Ulga odsetkowa zniknęła z ustawy o PIT z końcem 2006 roku. Ale osoby, które w latach 2002–2006 zaciągnęły kredyty mieszkaniowe, mogą nadal korzystać z ulgi. Polega ona na odliczaniu od dochodu wydatków poniesionych na spłatę odsetek.

Anna Sokołowska, radca prawny z Kancelarii Radców Prawnych w Szczecinie, na pytanie, czy można skorzystać z ulgi na dwie inwestycje, np. dom wybudowany na kredyt i zakup mieszkania na kredyt, odpowiada – nie.

– Zwrot albo decyduje o tym, że nawet mieszcząc się w limicie przy dwóch inwestycjach, odliczać można tylko odsetki związane z jedną – podkreśla Anna Sokołowska.

Również Robert Krasnodębski, radca prawny Weil, Gotshal & Manges, uważa, że taka interpretacja jest prawidłowa.

– Łącznik albo... albo... w logice i języku prawnym oznacza alternatywę rozłączną, tzn. zdanie złożone prawdziwe jest tylko wtedy, gdy dokładnie jedno ze zdań składowych jest prawdziwe – podkreśla Robert Krasnodębski.

Przykładowo zdanie: albo budowa budynku mieszkalnego, albo zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego oznacza, że ulga dotyczy tylko jednej z tych czynności.

– Można dyskutować o sensie i racjonalności takiej konstrukcji, lecz trudno zarzucić błąd urzędom trzymającym się litery prawa – uważa ekspert.