Podatnik, który odpłatnie zbywa cesje do nieruchomości, uzyskuje dochód, od którego trzeba zapłacić PIT. Czasem wystąpi też podatek od czynności cywilnoprawnych.
Przy obecnej sytuacji rynkowej często dochodzi do sprzedaży mieszkań, których budowa nie została jeszcze ukończona. W szczególności dotyczy to mieszkań, których zakup traktowany był jak inwestycja.
Sytuacja wygląda w tym przypadku tak, że pierwotny nabywca zawiera z deweloperem lub spółdzielnią przedwstępną umowę nabycia określonej nieruchomości (najczęściej mieszkań). Jednak przed ukończeniem budowy i podpisaniem aktu notarialnego odsprzedaje to nieukończone mieszkanie innej osobie. Z prawnego punktu widzenia do sprzedaży mieszkania jednak nie dochodzi. Pierwotny nabywca do momentu podpisania aktu notarialnego nie jest bowiem jeszcze jego właścicielem. Nabywa jedynie prawo do przejęcia własności takiego mieszkania z chwilą uiszczenia określonej ceny i podpisania aktu notarialnego.
W rzeczywistości, zawierając opisaną transakcję, odsprzedaje (za cenę z reguły wyższą niż sam uiścił deweloperowi) prawo do zawarcia z deweloperem umowy nabycia własności nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży nie jest zatem w tym przypadku mieszkanie jako takie, ale określone prawo.
PRZYKŁAD: BRAK DOCHODU ZE ZBYCIA
Podatniczka wraz z mężem nabyła w 2006 roku prawo do mieszkania w TBS za 85 tys. zł, a następnie prawo to zbyła w 2008 roku za 85 tys. zł. Nabycie oraz zbycie tych praw nastąpiło na podstawie umów cesji przelewu wierzytelności. Czy w takim przypadku wystąpi konieczność zapłaty PIT? Przedmiotem zbycia w 2008 roku nie były nieruchomości, prawa czy rzeczy wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT, a tym samym zbycie praw do mieszkania TBS nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w tym przepisie. Jednak zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)–c). W analizowanym przypadku nie wystąpił dochód do opodatkowania, gdyż uzyskany przychód z tytułu umowy cesji – przelewu wierzytelności praw i obowiązków dotyczących lokalu mieszkalnego, równoważy się z poniesionymi kosztami związanymi z nabyciem tych praw.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.