Podatnicy, którzy pracowali za granicą, mogą odzyskać podatek płacony w kraju zarobkowania. Według ostatnich danych Polacy mogą odzyskać nawet 5,5 mld zł podatku z zagranicy. W niektórych sytuacjach odzyskany podatek trzeba będzie jednak wykazać w polskim PIT.
ANALIZA
Według danych zebranych przez firmę Euro-tax.pl Polacy, którzy pracowali za granicą, mogą odzyskać 5,5 mld zł podatku zapłaconego w krajach zarobkowania. Zwrot podatku przysługuje każdej osobie, która była legalnie zatrudniona w danym kraju, a pracodawca odprowadzał za nią zaliczki na podatek. Kwota spora, więc warto o nią powalczyć. Jednak każdy podatnik chcący odzyskać podatek z zagranicy – a mający obowiązek rozliczania wszystkich swoich dochodów w Polsce – musi wiedzieć, że zwrócony zagraniczny podatek w niektórych przypadkach zainteresuje polskiego fiskusa. Odzyskaną kwotę trzeba bowiem wykazać w zeznaniu podatkowym. Wynika to wprost z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Sposób na zwrot

Najprostszą drogą do odzyskania podatku jest zwrócenie się do jednej z firm pośredniczących w załatwianiu tego rodzaju spraw. Rafał Chmielewski, prawnik, specjalista w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, podkreśla jednak, że skorzystanie z usług takiej firmy ma tę wadę, że firma z reguły pobiera wynagrodzenie za swoje usługi. Warto rozważyć, czy nie lepiej złożyć odpowiednie dokumenty samodzielnie.
– Osoby mające obowiązek rozliczenia zagranicznych dochodów metodą odliczenia proporcjonalnego zwrócony z zagranicy podatek powinny wpłacić do urzędu skarbowego w wysokości, o którą uprzednio pomniejszyły swoje zobowiązanie podatkowe – mówi Rafał Chmielewski.
Dodaje, że obowiązku wpłaty nie mają ci podatnicy, których zagraniczne dochody są wyłączone z opodatkowania w Polsce. Zwrot zagranicznego podatku jest korzystny dla osób, których dochody zagraniczne nie są w Polsce opodatkowane. Cały zwrot podatku pozostaje wówczas w ich rękach, chyba że korzystały z usług firmy pośredniczącej. Inaczej jest z osobami, które muszą się rozliczyć z zagranicznych dochodów metodą odliczenia proporcjonalnego, gdyż nie tylko powinny wpłacić ten podatek do urzędu, lecz także kwoty zwrotu nie pomniejszy pobrana przez firmę prowizja.
– Może się więc zdarzyć, że przy odzyskiwaniu podatku z zagranicy podatnik będzie musiał dopłacić z własnej kieszeni, gdy kwota zwróconego podatku będzie się równała kwocie podatku wpłacanego fiskusowi – ostrzega Rafał Chmielewski.

Ważna metoda

Zwrot PIT otrzymany z zagranicy może wpłynąć na rozliczenia z polskim fiskusem. Joanna Narkiewicz-Tarłowska, starszy menedżer, doradca podatkowy w PricewaterhouseCoopers, zwraca uwagę, że zależy to w głównej mierze od tego, czy otrzymujemy zwrot z kraju, z którym Polska zawarła korzystną czy niekorzystną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. W przypadku umowy korzystnej (tzw. metoda wyłączenia z progresją) dochód z pracy wykonywanej za granicą jest wyłączony z opodatkowania w Polsce, a jedynie wzięty pod uwagę przy ustalaniu tzw. efektywnej stopy procentowej mającej zastosowanie do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce (jeśli takie posiadamy).– Wysokość podatku zapłaconego za granicą nie ma wpływu na rozliczenia w Polsce. Otrzymanie zwrotu tego podatku nie będzie więc pociągało konieczności korygowania wcześniejszych rozliczeń z polskim fiskusem czy doliczania tych kwot do podatku za rok, w którym otrzymaliśmy zwrot – argumentuje Joanna Narkiewicz-Tarłowska.
Natomiast w przypadku otrzymania zwrotu podatku z kraju, z którym obowiązuje niekorzystna metoda unikania podwójnego opodatkowania (tzw. proporcjonalne odliczenie), zwrócony podatek, który wcześniej odliczyliśmy od podatku należnego w Polsce w ramach tej metody, należy doliczyć do podatku w zeznaniu składanym za rok, w którym otrzymaliśmy zwrot.

Doliczenia w rocznym PIT

Podatnik w przypadku otrzymania zwrotu podatku uprzednio zapłaconego zagranicą i odliczonego w Polsce powinien wykazać taki zwrot w zeznaniu rocznym. Anna Misiak, doradca podatkowy w MDDP, stwierdza, że doliczenia należy dokonać w zeznaniu rocznym składanym za rok, w którym nastąpił zwrot. Wykazaniu w zeznaniu podlegałaby jednak tylko taka kwota zwróconego podatku, która została uprzednio odliczona.
– Przepis ten dotyczy specyficznej sytuacji, tj. jeśli uprzednio podatek zagraniczny pomniejszył polski podatek, a następnie został zwrócony, to powinien być doliczony do podatku – podpowiada Anna Misiak.

Odliczenia podatku

W ustawie o PIT nie przewidziano obowiązku korygowania zeznania podatkowego za rok, w którym dokonano odliczenia. Zdaniem Anny Misiak taka konieczność może się jednak pojawić, jeśli podatnik w danym roku otrzymał zwrot podatku uprzednio odliczonego, ale zwrotu w zeznaniu składanym za ten rok nie wykazał.
– Odliczenia podatku zapłaconego za granicą można dokonać, gdy podatnik będący polskim rezydentem podatkowym osiąga dochody zagraniczne podlegające zadeklarowaniu w Polsce i opodatkowane według polskiej skali podatkowej – wyjaśnia Anna Misiak.
Podkreśla, że takie zasady są przewidziane dla osób osiągających dochody w krajach, z którymi umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje metodę odliczenia proporcjonalnego lub jeśli z danym krajem Polska nie podpisała umowy. Jeśli podatnik osiągał dochody w kraju, dla którego traktat przewiduje metodę wyłączenia z progresją, dochody te są wyłączone w Polsce z opodatkowania.
– W tym przypadku podatnik nie odlicza w Polsce podatku zapłaconego za granicą, nawet jeśli dochody te mają wpływ na stawkę podatkową, jaką ostatecznie jest opodatkowany polski dochód tego podatnika – podsumowuje doradca podatkowy z MDDP.
3 mln Polaków przebywało na terenie przynajmniej jednego z krajów Unii Europejskiej w charakterze zarobkowym od momentu wejścia Polski do Wspólnoty