ANALIZA

Według danych zebranych przez firmę Euro-tax.pl Polacy, którzy pracowali za granicą, mogą odzyskać 5,5 mld zł podatku zapłaconego w krajach zarobkowania. Zwrot podatku przysługuje każdej osobie, która była legalnie zatrudniona w danym kraju, a pracodawca odprowadzał za nią zaliczki na podatek. Kwota spora, więc warto o nią powalczyć. Jednak każdy podatnik chcący odzyskać podatek z zagranicy – a mający obowiązek rozliczania wszystkich swoich dochodów w Polsce – musi wiedzieć, że zwrócony zagraniczny podatek w niektórych przypadkach zainteresuje polskiego fiskusa. Odzyskaną kwotę trzeba bowiem wykazać w zeznaniu podatkowym. Wynika to wprost z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Sposób na zwrot

Najprostszą drogą do odzyskania podatku jest zwrócenie się do jednej z firm pośredniczących w załatwianiu tego rodzaju spraw. Rafał Chmielewski, prawnik, specjalista w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, podkreśla jednak, że skorzystanie z usług takiej firmy ma tę wadę, że firma z reguły pobiera wynagrodzenie za swoje usługi. Warto rozważyć, czy nie lepiej złożyć odpowiednie dokumenty samodzielnie.

– Osoby mające obowiązek rozliczenia zagranicznych dochodów metodą odliczenia proporcjonalnego zwrócony z zagranicy podatek powinny wpłacić do urzędu skarbowego w wysokości, o którą uprzednio pomniejszyły swoje zobowiązanie podatkowe – mówi Rafał Chmielewski.

Dodaje, że obowiązku wpłaty nie mają ci podatnicy, których zagraniczne dochody są wyłączone z opodatkowania w Polsce. Zwrot zagranicznego podatku jest korzystny dla osób, których dochody zagraniczne nie są w Polsce opodatkowane. Cały zwrot podatku pozostaje wówczas w ich rękach, chyba że korzystały z usług firmy pośredniczącej. Inaczej jest z osobami, które muszą się rozliczyć z zagranicznych dochodów metodą odliczenia proporcjonalnego, gdyż nie tylko powinny wpłacić ten podatek do urzędu, lecz także kwoty zwrotu nie pomniejszy pobrana przez firmę prowizja.

– Może się więc zdarzyć, że przy odzyskiwaniu podatku z zagranicy podatnik będzie musiał dopłacić z własnej kieszeni, gdy kwota zwróconego podatku będzie się równała kwocie podatku wpłacanego fiskusowi – ostrzega Rafał Chmielewski.

Ważna metoda

Zwrot PIT otrzymany z zagranicy może wpłynąć na rozliczenia z polskim fiskusem. Joanna Narkiewicz-Tarłowska, starszy menedżer, doradca podatkowy w PricewaterhouseCoopers, zwraca uwagę, że zależy to w głównej mierze od tego, czy otrzymujemy zwrot z kraju, z którym Polska zawarła korzystną czy niekorzystną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. W przypadku umowy korzystnej (tzw. metoda wyłączenia z progresją) dochód z pracy wykonywanej za granicą jest wyłączony z opodatkowania w Polsce, a jedynie wzięty pod uwagę przy ustalaniu tzw. efektywnej stopy procentowej mającej zastosowanie do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce (jeśli takie posiadamy).