Rozmawiamy z BARBARĄ KOLIMECZKOW, starszym menedżerem w PricewaterhouseCoopers - Podatnicy, którzy pracowali w 2008 roku w kraju, w którym obowiązuje metoda proporcjonalnego odliczenia, mogą skorzystać z ulgi abolicyjnej. Osoby, które o takiej możliwości nie wiedziały, mogą nową ulgę wykazać w korekcie PIT.
ROZMOWA
● W trakcie 2008 roku weszła w życie ustawa abolicyjna. Czy przestała już ona obowiązywać?