Organy podatkowe są w trakcie weryfikacji wniosków abolicyjnych złożonych do 6 lutego. Urzędy najczęściej wzywają podatników w celu usunięcia błędów lub uzupełnienia dokumentów. Nie wszystkie decyzje fiskusa kończą się przyznaniem abolicji podatnikom.
SONDA
Urzędy skarbowe są w trakcie weryfikacji wniosków o przyznanie abolicji, które podatnicy składali do 6 lutego 2009 r. Na wydanie decyzji w tym zakresie urzędnicy mają sześć miesięcy od momentu złożenia wniosku. Ostatnie decyzje w tym zakresie zapadną do 6 sierpnia, jeśli wniosek do urzędu był złożony 6 lutego. Podania podatników są weryfikowane na bieżąco i decyzje są wydawane w ustawowych terminach. Podatnicy muszą stawiać się do urzędu w celu usunięcia błędów, które często pojawiają się we wnioskach. Takie informacje uzyskała GP po przeprowadzeniu sondy w izbach skarbowych w całej Polsce.