Rozmawiamy z RAFAŁEM CHMIELEWSKIM, prawnikiem, specjalistą w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego - Organy podatkowe weryfikują właśnie wnioski abolicyjne. Kłopoty mają podatnicy, którzy rozliczyli w Polsce zagraniczne zarobki i korzystali z ulg podatkowych. Urzędnicy nie pozwalają zwiększać kwoty ulgi o zwrot podatku wynikający z abolicji.
ROZMOWA
Mimo że 6 lutego zakończył się okres składania wniosków abolicyjnych, to teraz urzędy skarbowe pracują nad wydawaniem decyzji w tym zakresie. Czy pojawiają się tu jakieś kłopoty?