Ulga prorodzinna przysługuje rodzicom, którzy mają nie tylko dzieci małoletnie, lecz także dorosłe, jeżeli spełniają określone wymogi. Ograniczenia w stosowaniu ulgi na dorosłe dzieci są zróżnicowane i uzależnione od tego, czy dziecko jest pełnosprawne czy niepełnosprawne.

Czy nauka przez część roku daje ulgę

Syn we wrześniu 2008 r. przerwał studia. W tym roku rozpoczął pracę i na razie nie planuje powrotu na studia. Czy mogę odliczyć ulgę za 2008 rok?
Tak Ulga prorodzinna obejmuje dzieci dorosłe do ukończenia 25 lat, pod warunkiem że uczą się lub studiują. Na prawo do skorzystania z ulgi nie wpływa to, czy dziecko uczyło się przez cały, czy tylko przez część roku podatkowego. Jeżeli dziecko w trakcie roku podatkowego rozpoczęło, ukończyło lub przerwało naukę, rodzice zachowają prawo do odliczenia całej kwoty ulgi.
W sytuacji gdy syn w 2008 roku przerwał studia, prawo do ulgi za ubiegły rok zostało zachowane. Jeśli nie podejmuje on dalszej nauki w tym roku, to rodzic straci prawo do ulgi dopiero w rozliczeniu podatkowym za 2009 rok.
Z ulgi prorodzinnej można skorzystać niezależnie do systemu nauki (dzienny, wieczorowy) czy rodzaju placówki szkolnej (publiczna, niepubliczna). Ważne jest, aby była to szkoła regulowana przepisami o systemie oświaty lub przepisami o szkolnictwie wyższym obowiązującymi w Polsce lub innym państwie. Z ulgi może skorzystać zarówno rodzic studenta prywatnej uczelni studiującego w systemie zaocznym, jak i rodzic ucznia zasadniczej szkoły zawodowej.
Podstawa prawna
● Art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

Czy zarobki dziecka są limitowane

Czy uprawnia do ulgi dodatek pielęgnacyjny

Czy odliczenie zależy od wieku dziecka

Czy ulga przysługuje po ślubie dziecka

Czy renta rodzinna wpływa na ulgę

Czy niemieckie zarobki nie wpłyną na ulgę

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.