Trzy pytania do ... MARKA STRUGAŁY, partnera w Dziale Audytu firmy doradczej KPMG - Po raz pierwszy w sprawozdaniach finansowych za 2008 rok spółki ujawniały wynagrodzenia biegłych. Jak to wpłynie na kształtowanie się cen usług audytorskich?
- Poziom cen usług audytorskich w Polsce jest znacznie niższy niż w porównywalnych krajach regionu, np. w Czechach, na Węgrzech czy Słowacji. Ujawnianie wynagrodzenia biegłych w sprawozdaniach finansowych może spowodować ich zaniżanie.
● Z czego to wynika?
- Często jedynym kryterium wyboru biegłego jest cena. Znając wynagrodzenie aktualnego biegłego, łatwiej będzie zaproponować niższą cenę i spróbować podkupić klienta. Ze względu na to, że wybór biegłego w większości przypadków odbywa się co roku, spowoduje to spiralę obniżania cen. Tę sytuację obserwujemy już w przypadku obsługi spółek giełdowych, dla których wymóg ujawniania wynagrodzenia biegłych istnieje od kilku lat.
● Jak więc zapobiegać zjawisku zaniżania cen?
- Biegli powinni bezwzględnie stosować zasady ustalania wynagrodzenia na podstawie określenia pracochłonności i ustalonych stawek godzinowych. Zasady te opisane są w Kodeksie Etyki Zawodowej Biegłych Rewidentów. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów uchwaliła też normy w zakresie minimalnej pracochłonności badania. Nadrzędnym celem biegłych rewidentów i użytkowników sprawozdań finansowych powinna być jakość badania, co wymaga niezbędnego zaangażowania czasowego i zapewnienia godziwego wynagrodzenia.