Limity zwolnień dla pożyczek między osobami niespokrewnionymi zostały odnowione. Limity 5 tys. i 25 tys. zł dotyczą okresów trzyletnich od 1 stycznia 2009 r. Z pełnych limitów korzystają także osoby, które zaciągnęły pożyczki do końca 2008 roku.

Osoby fizyczne zawierające umowy pożyczki z osobami spoza rodziny mogą korzystać z pełnych, odnowionych limitów, w ramach których taka pożyczka nie jest opodatkowana.

To efekt zmian obowiązujących od początku tego roku w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Limity kwotowe dla pożyczek zwolnionych z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) wynoszą 5 tys. zł – pożyczka od jednej osoby, oraz 25 tys. zł - gdy podatnik zapożycza się u kilku osób. Dotyczą one okresów trzyletnich, które zgodnie z nowelizacją należy liczyć, począwszy od 1 stycznia 2009 r.

Mariusz Jurkiewicz, doradca podatkowy w Firmie Doradczej KPMG, wskazuje, że nowelizacja dotycząca zwolnienia umów pożyczek przewidzianego w treści art. 9 ust. 10 lit. d) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 68, poz. 450 z późn. zm.) ma charakter dookreślający.

- Przepis w nowym brzmieniu wyraźnie zwalnia z podatku umowy pożyczki zawarte w okresach trzech kolejnych lat kalendarzowych, począwszy od 1 stycznia 2009 r., do łącznej wartości limitów wskazanych w przepisie - mówi Mariusz Jurkiewicz.

Oznacza to, że ze zwolnienia będą mogły skorzystać w pełnej wysokości także te osoby, które były zwolnione na podstawie przepisu w brzmieniu obowiązującym przed zmianą.

- Nie ma podstaw dla innej, mniej korzystnej dla podatników interpretacji znowelizowanych przepisów. Nowelizacja wyraźnie wskazuje na okres trzech lat kalendarzowych, a więc jego początek zawsze rozpoczynał się będzie 1 stycznia danego roku - wskazuje Mariusz Jurkiewicz.

Czy do pożyczek udzielonych przed 1 stycznia 2009 r. nie powinno się dodawać na potrzeby określania zwolnienia kwot pożyczek udzielonych po tej dacie? Jakie pożyczki obecnie podlegają zwolnieniu? Dlaczego eksperci zalecają złożenie deklaracji?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.