Formularz PIT-8C jest imienną informacją dla podatnika, w której w szczególności wykazywane są przychody z kapitałów pieniężnych. Pośrednikiem między inwestorami dokonującymi transakcji na giełdzie papierów wartościowych są zazwyczaj biura maklerskie. To one zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o PIT obowiązane są w terminie do końca lutego przesłać podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu informację o uzyskanych przez inwestora przychodach.

Mariusz Zawiejski, doradca podatkowy w TPA Horwath Sztuba Kaczmarek, przypomina, że zaniedbanie tego obowiązku przez biuro maklerskie nie zwalnia podatnika z konieczności złożenia rocznego zeznania i zapłaty podatku. A inwestor, który w 2008 roku sprzedał papiery wartościowe lub zamknął pozycje na rynku terminowym, do 30 kwietnia musi złożyć roczne zeznanie PIT-38.

- Niedopełnienie tego obowiązku grozi sankcjami karnymi skarbowymi oraz powstaniem zaległości podatkowej u podatnika - dodaje Mariusz Zawiejski.

Co może więc zrobić podatnik, aby spełnić ten obowiązek wobec urzędu skarbowego?

- Jeśli podatnik nie otrzyma PIT-8C, powinien na podstawie dostępnych mu danych, samodzielnie oszacować dochód ze zbycia papierów wartościowych i uwzględnić je w zeznaniu rocznym - tłumaczy doradca podatkowy.

W praktyce podatnicy powinni zgłosić ten fakt do prowadzącego ich rachunek biura maklerskiego i domagać się wystawienia tej informacji. Jak tłumaczy Mariusz Zawiejski, jeżeli podatnik otrzyma ją po złożeniu zeznania rocznego, powinien złożyć korektę deklaracji PIT-38 z uwzględnieniem faktycznych danych zawartych w informacji.

Pamiętać również trzeba, że wszelkimi konsekwencjami z tytułu nieprawidłowego wypełnienia zeznania rocznego w pierwszej kolejności obciążany będzie podatnik, a nie instytucja - tj. biuro maklerskie, które dokonywało wypłat należności z transakcji giełdowych podatnika.