Niejasno skonstruowany przepis już niejednokrotnie powodował spory podatników z urzędami skarbowymi. Finał sporów kończył się zazwyczaj w sądzie. Tak było i w przypadku zwolnienia z podatku spadkowego dla najbliższej rodziny.
Wyroki NSA, które odmówiły niektórym prawa do zwolnienia z podatku, powinny zamknąć sprawę. Jednak nie do końca. Sądy są niezawisłe. Nawet od wyroków innych sądów. I to jest szansa dla podatników, którzy wnieśli skargi na odmowę zwolnienia z podatku spadkowego. Sądy wojewódzkie mogą bowiem nie respektować stanowiska NSA. Jeśli tak będzie, to ciąg dalszy historii będziemy mogli śledzić przed Trybunałem Konstytucyjnym.