Rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. dokonało ponad 25 mln 146 tys. podatników - 477 tys. więcej niż za 2006 r. - podało Ministerstwo Finansów.

94,66 proc. podatników rozliczyło się według pierwszego progu skali podatkowej (19 proc. podatku) - podało Ministerstwo Finansów. W drugi próg (30 proc. podatku) weszło 4,48 proc., a 0,89 proc. podatników w 2007 r. rozliczyło się według najwyższej stawki podatku (40 proc.). Z podatku dochodowego formularzami PIT- 36 i PIT-37 rozliczyło się w 2007 r. 24 mln 455 tys. podatników.

Dochody z podatku ogółem wyniosły 34,4 mld zł.

59,54 proc. (20,5 mld zł) tych dochodów pochodziło od rozliczających się według I skali podatkowej. Z II skali dochody wyniosły 7,1 mld zł (20,56 proc.). Z najwyższego progu pochodzi 19,9 proc. - 6,8 mld zł dochodów z podatku.

Reklama

Bezpośrednio w urzędach skarbowych rozliczyło się 18ámln 896 tys. podatników - o ok. 731 tys. więcej niż w 2006ár. Płatnicy rozliczyli ok. 6ámln 251 tys. osób - o 253 tys. mniej niż w 2006 r. Według resortu może to wynikać z korzystania przez podatników z ulgi na wychowywanie dzieci - 2007 r. to pierwszy rok, w którym podatnicy korzystali z tego odliczenia.

24 mln 185 tys. podatników (99%) wykazało zysk w zeznaniach podatkowych

Reklama

W porównaniu z 2006 r. nieznacznie wzrosła liczba podatników z I przedziału podatkowego.

19-proc. stawką rozliczali się podatnicy, którzy osiągnęli dochody do 43 tys. 405 zł, (w 2006 r. 37 tys. 24ázł). 30 proc. podatku płacili osiągający do 85 tys. 528ázł (w 2006 r. 74 tys. 48 zł). Stawką 40 proc. opodatkowane były dochody powyżej 85 tys. 528 zł.

Ok. 9,6 mln podatników skorzystało w 2007 r. z ulg i odliczeń, w tym ok. 4 mln podatników skorzystało z ulgi z tytułu wychowywania dzieci - podał resort. W 2006 r. z ulg i odliczeń korzystało 6,3 mln podatników.

Kwota odliczeń w 2007 r. wyniosła 6,7 mld zł (w 2006 r. - 1,6 mld zł). Odliczenia w związku z ulgą z tytułu wychowywania dzieci wyniosły ponad 5,4 mld zł. Według wiceministra finansów Ludwika Koteckiego, kwota ta jest mniejsza niż w szacunkach budżetowych na 2008 r. "Stąd wykonanie odliczenia z tytułu tej ulgi, w kontekście ostrożnych szacunków Ministerstwa Finansów, nie stanowi zagrożenia dla realizacji tegorocznych dochodów budżetowych" - poinformował minister Kotecki.

Ulgi na cele rehabilitacyjne osiągnęły 4 mln zł, 300 mln zł - ulga internetowa, 400 mln zł - ulga na cele mieszkaniowe

Z możliwości łącznego opodatkowania małżonków skorzystało 9,7 mln podatników - o 211 tys. podatników więcej niż w 2006 r. Z preferencyjnego opodatkowania dla osób samotnie wychowujących dzieci korzystało w 2007 r. 500 tys. podatników - o 47 tys. mniej niż przed rokiem.

Oprócz tego z opodatkowania na ogólnych zasadach według stawki 19 proc. skorzystało w 2007 r. ok. 394 tys. podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej - ok. 66 tys. podatników więcej niż przed rokiem. Zapłacili oni 12,1 mld zł podatku - o ok. 2,8 mld zł więcej niż w 2006 r. Dochody w tej grupie wzrosły z 53,3 mld zł w 2006 r. do 68,8 mld zł wá2007 r.

Z 19 proc. stawki skorzystało też ok. 298 tys. podatników uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych bez pośrednictwa płatnika - w tym z giełdy. Było ich o ok. 21átys. więcej niż przed rokiem. Podatek od tej grupy wyniósł 2,1ámld zł - był wyższy o ok. 400 mln zł niż w 2006 r.

Jeszcze nie ma danych o "1%"

Resort nie dysponuje jeszcze szczegółowymi danymi dotyczącymi 1 proc. podatku, przekazywanego przez podatników na rzecz organizacji pożytku publicznego. Według wiceministra Koteckiego konkretne liczby będą znane we wrześniu.

"Natomiast już teraz wiemy, że ponad pięć milionów podatników skorzystało z nowego rozwiązania i złożyło wniosek o przekazanie 1 proc. podatku przez naczelnika urzędu skarbowego, a łączna wnioskowana przez podatników kwota wyniosła kwota 271 mln zł" - dodał Kotecki.