Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradztwa podatkowego. Projekt określa zasady i tryb przeprowadzania testu dla osób, które nabyły uprawnienia do wykonywania doradztwa podatkowego w jednym z krajów Unii Europejskiej. Nie jest to nowy akt prawny regulujący kwestię uznawania kwalifikacji zawodowych w Polsce. Nowe rozporządzenie zastąpi dotychczas obowiązujące w tej samej sprawie przepisy. Minister finansów był zobowiązany do jego wydania w związku ze zmianą ustawy z 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE.

Nowe rozporządzenie przewiduje dodatkowo, że uprawnienia do doradztwa podatkowego mogą uzyskać po spełnieniu warunków, czyli m.in. po zdaniu testu umiejętności, obywatele Konfederacji Szwajcarskiej.

Ponadto w nowych przepisach ujednolicono terminologię. Osoba przystępująca do testu umiejętności została określona jako zdający. Pozostałe zmiany mają charakter albo techniczny, albo formalny.

W nowym rozporządzeniu powtórzono m.in. przepisy dotyczące opłaty za egzamin. Tak jak dotychczas, jeśli zakres tematyczny testu będzie obejmował mniej niż 50 proc. dziedzin wchodzących w skład egzaminu, to zdający będzie uiszczał połowę opłaty za egzamin na doradcę podatkowego (pełna opłata wynosi obecnie 600 zł). Jeśli jednak zakres testu będzie obejmował więcej niż połowę dziedzin, zdający będzie musiał zapłacić pełną opłatę za egzamin.