ZMIANA PRAWA - Mimo likwidacji ulgi meldunkowej, podatnicy, którzy nabyli mieszkania w 2007 roku lub nabędą je do końca 2008 roku, nadal będą z tej ulgi korzystać.
Zapowiadane przez rząd zniesienie obowiązku meldunkowego już wpłynęło na kształt przepisów podatkowych. Resort finansów zdecydował się znieść ulgę meldunkową przy sprzedaży nieruchomości i zastąpić ją zwolnieniem, które będzie przysługiwało podatnikom przeznaczającym dochód ze zbycia nieruchomości na cele mieszkaniowe.
Warto wiedzieć, że chociaż opracowany w MF projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje likwidację ulgi meldunkowej (zwolnienia z podatku od sprzedaży nieruchomości z uwagi na roczny okres zamodelowania), nie pozbawi on prawa do tego zwolnienia obecnych właścicieli domów i mieszkań. Ustawa nowelizująca gwarantuje jednak podatnikom, którzy mieszkania nabyli w latach 2007 i 2008, prawa do dalszego korzystania z obowiązujących przywilejów podatkowych. Dotyczy to także możliwości korzystania z ulgi meldunkowej.
Wyraźnie stanowi o tym art. 6 ust. 1 ustawy nowelizującej. Przewiduje on, że do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r., stosuje się zasady określone w ustawie o PIT, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r. Podatnicy nadal więc będą mogli korzystać z ulgi meldunkowej.
Reklama
Podatnicy zyskają też więcej czasu na złożenie oświadczenia potrzebnego do zwolnienia dochodu ze zbycia nieruchomości z PIT. Dziś oświadczenie takie składa się w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości. Po nowelizacji oświadczenie trzeba będzie składać razem z rocznym PIT, czyli do 30 kwietnia roku następującego po tym, w którym nieruchomość zbyto.
Projekt nowelizacji ustawy o PIT znajduje się obecnie w uzgodnieniach międzyresortowych. Po ich zakończeniu powinien nim zająć się rząd.