ANNA MISIAK

ekspert Zespołu Doradztwa dla Pracodawców w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy

■ Pracodawcy coraz częściej przekazują pracownikom nieodpłatne świadczenia w postaci karnetów rekreacyjnych, biletów do kina czy teatru. Czy mają one wpływ na podatki i składki ZUS?

- Obecnie rynek pracy jest bardzo konkurencyjny, a to skłania pracodawców do wprowadzania nowych zachęt nie tylko, aby pozyskać, ale przede wszystkim, aby utrzymać pracowników w firmie. Stąd też pracodawcy oferują coraz atrakcyjniejsze pakiety nieodpłatnych świadczeń - opieka medyczna, siłownia, relaks w spa, dodatkowe ubezpieczenie na życie, ekskluzywne wycieczki zagraniczne, wynajem mieszkania. Niestety, przepisy podatkowe i ZUS-owskie nie są łaskawe i większość przyznawanych świadczeń stanowi dla pracownika dodatkowy przychód, od którego należy zapłacić podatek oraz potrącić składki ZUS.

■ Jaki wpływ takie dodatkowe bonusy od pracodawcy mają na rozliczenia pracowników?

- Skutek dla pracownika jest tym dotkliwszy, że otrzymując nieodpłatne świadczenie od pracodawcy, pracownik nie dostaje dodatkowych środków pieniężnych, a jednak musi ze swojego dochodu netto pokryć ten dodatkowy podatek oraz składki. Niektórzy pracodawcy idą dalej - aby zrekompensować pracownikowi te niedogodności, decydują się na pokrycie za niego podatku i składek ZUS.

■ Czy przyznanie podatnikowi dodatkowych środków na zapłatę podatków i ZUS też wpłynie na rozliczenia pracowników?

- Tak. Przyznanie pracownikowi dodatkowych środków na zapłatę należnego podatku i składek ZUS też podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu jako dodatkowe świadczenie. A to wywołuje znowu kolejne obciążenia dla pracownika i w konsekwencji prowadzi do tzw. spirali podatkowej. Jej uniknięcie jest możliwe poprzez zastosowanie odpowiedniego ubruttowienia. Ubruttowienie o należne w danym miesiącu podatki i składki ZUS powoduje, że świadczenie w miesiącu jego otrzymania staje się neutralne kosztowo dla pracownika. Pracownik nie traci więc na netto, choć wzrasta znacząco jego wynagrodzenie brutto, co może przyczynić się do szybszego przekroczenia kolejnego progu podatkowego. Ma to też przełożenie na koszty pracodawcy, gdyż zarówno od wartości świadczenia, jak i od dodatkowych środków pracodawca musi odprowadzić składki ZUS.

Notowała EWA MATYSZEWSKA