Rozmawiamy z ANDRZEJEM JASIENIECKIM, ekspertem z firmy Euro-tax.pl - Podatnik, który otrzymał zwrot zagranicznego podatku, musi wykazać go przed polskim urzędem skarbowym, jeśli ma obowiązek rozliczania swoich wszystkich zarobków w Polsce. Zwrot podatku wykazuje się w zeznaniu za rok, w którym podatnik otrzymał zwrot.
● Polski podatnik, który pracował za granicą i tam rozliczył się z podatku, często otrzymuje zwrot podatku zapłaconego za granicą. Wynika to zazwyczaj z miejscowych przepisów podatkowych. Czy taki zwrot jest przychodem podatnika do opodatkowania w Polsce?
- Zwrócony podatek od dochodów zagranicznych dolicza się do podatku w zeznaniu rocznym, składanym za rok, w którym otrzymano ten zwrot, w wysokości odpowiadającej wcześniej odliczonej kwocie tego podatku. Operację doliczenia zwrotu w zeznaniu rocznym należy wykonać w roku, w którym podatnik otrzyma pieniądze.
● Czy będzie tak w każdym przypadku?
- Zasada ta dotyczy krajów, w których obowiązywała metoda proporcjonalnego odliczenia. Przypuśćmy, że wykonaliśmy pracę w 2007 roku w Holandii. Rok później ubiegamy się o zwrot nadpłaconego podatku i dostajemy przelew na konto. Kwotę tę powinniśmy ująć w zeznaniu rocznym za 2008 rok. Każdy podatnik powinien rozliczyć się z zagranicznej aktywności zawodowej. Z naszych doświadczeń wynika, że ok. 90 proc. Polaków pracujących za granicą należy się zwrot podatku. Jego wysokość uzależniona jest od czasu pracy, osiągniętego dochodu oraz wysokości obowiązującego w danym kraju podatku. Średnio osiąga on wartość ponad 2 tys. zł.
● Jakie znaczenie przy rozliczeniu zwrotu podatku mają umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania?
- Kluczowe jest to, że jeśli z danym krajem jest zawarta umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, to osiągane dochody podatkowe z kraju, w którym pracowaliśmy, nie podlegają ponownemu opodatkowaniu w Polsce. Dochody za granicą mogą spowodować, że w Polsce wejdziemy w wyższy próg podatkowy, ale nie zapłacimy też od nich podatku. Z większością krajów, gdzie Polacy pracują, Polska ma takie umowy.
● Jak zwrócony podatek wpłynie na polskie rozliczenia podatkowe?
- Podatek zwrócony nam za pracę za granicą nie powinien wpłynąć na końcową wartość opodatkowania naszych przychodów. Gdy rozliczamy dochody zagraniczne, ważna jest bowiem ogólna wartość całości naszego dochodu, gdyż wyłącznie przekroczenie wyznaczonych progów podatkowych będzie w stanie zmienić kwotę naszego podatku do zapłaty na wyższą. Z naszych doświadczeń wynika, że niewiele osób otrzymuje tak duży zwrot, że mógłby on w znaczący sposób wpłynąć na roczne zeznanie podatkowe.
● W jakiej deklaracji PIT zwrot podatku trzeba wykazać?
- Dokumentem, w którym należy wykazać zwrot nadpłaconego podatku za granicą, jest aktualny PIT odpowiadający zeznaniu rocznemu podatnika. W jego wypełnieniu powinny nam pomóc objaśnienia i wskazówki, które są dostępne w polskich urzędach skarbowych.
● Co grozi podatnikowi, który nie wykaże przed urzędem skarbowym, że zagraniczny fiskus zwrócił mu zapłacony tam podatek?
- Za brak informacji lub błędne ich przedstawienie polskie urzędy skarbowe mogą nałożyć na podatnika karę finansową. Do niedawna istniała wyjątkowa okazja anulowania takiej sankcji poprzez skorzystanie z ustawy abolicyjnej. Jednak ze względu na utrudniony dostęp do informacji na jej temat oraz zbyt krótki termin składania dokumentów wielu Polaków nie skorzystało z przysługującego im prawa do abolicji. Trzeba pamiętać, że jeżeli nie osiągnęliśmy żadnego dochodu w Polsce w danym roku podatkowym, a jedynie za granicą - w kraju, gdzie zastosowanie ma metoda wyłączenia z progresją (np. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech czy Norwegii), to nie mamy obowiązku składania zeznania podatkowego za dany rok w Polsce.
Euro-tax.pl jest polską firmą zajmującą się doradztwem w zakresie zwrotu podatku płaconego przez osoby legalnie pracujące za granicą