Opublikowany projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie innych ustaw przewiduje m.in. wprowadzenie zmian w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Aktualnie podatnicy, których przychody w ciągu roku przekroczyły kwotę 150 tys. euro, tracą prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w trakcie roku podatkowego. Proponuje się, aby podatnicy, którzy uzyskali przychody w wysokości przekraczającej kwotę 150 tys. euro, nie tracili prawa do opodatkowania w formie ryczałtu w trakcie roku podatkowego. Takie rozwiązanie powoduje, że podatnicy stracą to prawo od następnego roku podatkowego.

Proponuje się dodanie przepisu, który określa, że w sytuacji gdy podatnik wybrał ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, stosuje się odpowiednio zasady wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, regulujące kwestie sposobu stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Więcej: www.mf.gov.pl