Na wprowadzeniu kolejnych rodzajów deklaracji podatkowych, które mogą być składane drogą elektroniczną, skorzystają m.in. spadkobiercy oraz osoby, które otrzymały darowiznę, i płatnicy, czyli notariusze. Od początku lipca mogą oni przesyłać przez internet trzy formularze: SD-2 (deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku), SD-3 (zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych) oraz SD-Z2 (zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych).

Ostatni formularz w terminie miesiąca mają obowiązek złożyć członkowie najbliższej rodziny (małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, pasierb, ojczym, macocha), którzy nabyli spadek. Zgodnie z art. 4a ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514 z późn. zm.) osobom, które nabyły spadek po 1 stycznia 2007 r. (liczy się data śmierci spadkodawcy), przysługuje zwolnienie z podatku. Muszą jednak dopełnić formalności, czyli złożyć w ciągu miesiąca deklarację na formularzu SD-Z2.

Niedopełnienie tego obowiązku powoduje utratę prawa do zwolnienia, a w rezultacie konieczność zapłaty podatku od spadku.

Gazeta Prawna informowała wcześniej o problemach, jakie podatnicy mają z dopełnieniem miesięcznego terminu. Teraz deklarację SD-Z2 spadkobiercy będą mogli przesłać za pomocą systemu e-Deklaracje. Muszą jednak posiadać zaświadczenie ZAS-E od właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz e-podpis.

Za pomocą internetu zeznanie SD-3 prześlą także podatnicy podatku od spadków i darowizn, czyli m.in. osoby, którym nie przysługuje prawo do zwolnienia z podatku od spadków, oraz osoby, które otrzymały darowiznę. Zeznanie takie trzeba złożyć w ciągu miesiąca od momentu powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek złożenia zeznania nie dotyczy jednak sytuacji, gdy to płatnik musi złożyć zeznanie, czyli gdy umowę darowizny zawieramy u notariusza. Również on mo- że przesłać zeznanie drogą elektroniczną na formularzu SD-2.

1 lipca 2008 r. od tego dnia można przesyłać druki do rozliczenia podatku od spadków i darowizn drogą Elektroniczną