Stowarzyszenie Księgowych w Polsce przyjęło kodeks etyki w rachunkowości. Jest to pierwszy tego typu dokument przeznaczony dla środowiska księgowych. Reguluje on między innymi status osoby zajmującej się rachunkowością, ograniczenia wykonywania zawodu w dziedzinie rachunkowości oraz przedstawia ogólne zasady etyki w rachunkowości i zasady etycznego wykonywania zawodu przez osoby zajmujące się rachunkowością.

Zbigniew Messner, prezes zarządu głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, wyjaśnia, że konieczność wydania kodeksu etyki wynikała z wymogów, które nakłada na stowarzyszenie jako członka Międzynarodowa Federacja Księgowych IFAC.

- Nie ma on jednak zastosowania ogólnego, ponieważ w Polsce brak przepisów regulujących zawód księgowego - twierdzi nasz rozmówca. Wyjaśnia, że dopóki ten stan się nie zmieni, nie będzie można wyciągać konsekwencji wobec osób, które postępują nieetycznie.

Profesor Messner podkreśla, że księgowy musi przede wszystkim być wiarygodny, a w swojej pracy opierać się na prawidłowej dokumentacji i pomiarze. W kodeksie zaakcentowana jest również zasada niezależności, czyli niepoddawania się jakimkolwiek wpływom, które mogłyby stanowić zagrożenie dla etycznego zachowania.

AGNIESZKA POKOJSKA

agnieszka.pokojska@infor.pl