Aby skorzystać z ulgi meldunkowej, wystarczy być zameldowanym w sprzedawanej nieruchomości przez co najmniej 12 miesięcy. Dla zwolnienia ważny jest jakikolwiek 12-miesięczny meldunek.
JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA
Podatniczka nabyła nieruchomość w drodze darowizny 29 czerwca 2007 r. Była zameldowana w tej nieruchomości od 1 czerwca 1991 r. do 25 lutego 2004 r. na pobyt stały, ale w momencie jej nabycia, tj. 29 czerwca 2007 r., nie posiadała w niej meldunku stałego. Podatniczka zameldowała się ponownie 14 lutego 2008 r. Obecnie podatniczka chciałaby sprzedać tę nieruchomość. Czy może skorzystać z ulgi meldunkowej?