Wskazując na wiele słabości obecnej ustawy o akcyzie, podatnicy domagali się opracowania zupełnie nowego aktu prawnego. Jego projekt powstał w Ministerstwie Finansów.
Jednak nie wzbudził entuzjazmu wśród producentów papierosów. Zgłosili oni wiele własnych postulatów, niekiedy diametralnie różniących się od siebie. Ministerstwo stara się wypracować kompromisowe rozwiązania, ale raczej wątpliwe jest, żeby zadowoliły one wszystkich. Zresztą pole manewru w tym przypadku jest dość ograniczone, gdyż musimy dostosować nasze regulacje do wymogów unijnych. Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli w wyniku zmian znacząco pójdą w górę ceny papierosów, to trzeba liczyć się ze wzrostem przemytu znacznie tańszych papierosów. A na tym mogą stracić i producenci, i budżet.