Wzrost akcyzy na wyroby tytoniowe wymuszają na nas przepisy unijne. Od 2009 roku musimy spełnić minimum, które w Unii wynosi 64 euro na 1 tys. sztuk papierosów. Jednak nie jest to jedyny problem, przed jakim stanęło Ministerstwo Finansów, przygotowując projekt nowej ustawy o podatku akcyzowym.

Istnienie stawki procentowo-kwotowej przy opodatkowaniu papierosów spowodowało konflikt interesów firm tytoniowych. Dlatego resort finansów zmienił stawki zaproponowane w poprzednim projekcie ustawy o podatku akcyzowym.

Firmy tytoniowe nie wypracowały wspólnego stanowiska wobec proponowanych ustawowych regulacji.

Różne stanowiska

Część z nich (British American Tobacco i Philip Morris) poparła poprzedni projekt, który zakładał stawkę 160,5 zł na 1 tys. sztuk papierosów i 25 proc. ceny. Inne (Imperial Tobacco, Altadis Gallaher) zdecydowanie sprzeciwiły się ustaleniu stałej stawki procentowej na poziomie 25 proc., liczonej od ceny detalicznej. Ich propozycją było wprowadzenie struktury opodatkowania akcyzą papierosów opartej na wzroście stawki kwotowej i ustaleniu stałej stawki procentowej na poziomie 35 proc. liczonej od ceny detalicznej.

Natomiast firma Scandinavian Tobacco i Zakłady Tytoniowe w Lublinie opowiedziały się za utrzymaniem aktualnie obowiązującej struktury opodatkowania akcyzą papierosów opartej na proporcjonalnym wzroście stawki kwotowej i procentowej.

Proponowany wariant określenia składowych stawki akcyzy, przy założeniu pełnego przeniesienia skutków podwyżki akcyzy na ceny, spowoduje wyższy wzrost cen detalicznych papierosów niż przy mechanizmie struktury ze stałą stawką procentową na poziomie 25 proc.

Wypośrodkowanie racji

W wyniku braku porozumienia resort finansów zaproponował wariant pośredni i przedstawił propozycję struktury opodatkowania akcyzą papierosów opartą na wzroście stawki kwotowej do 138,50 zł i ustaleniu stałej stawki procentowej na poziomie 31,41 proc.

Tym samym Ministerstwo Finansów zdecydowało się zrezygnować z przewidzianego w obecnie obowiązującej ustawie o podatku akcyzowym modelu równomiernego wzrostu obu stawek podatku akcyzowego na papierosy, czyli stawki procentowej i kwotowej.

Wypośrodkowanie racji różnych producentów może spowodować, że tzw. wojny cenowej między producentami nie będzie. Biorąc pod uwagę fakt dorównania z wysokością akcyzy do unijnego minimum, konsumenci nie powinni oczekiwać obniżki ceny papierosów.

We wcześniejszym projekcie ministerstwo zaproponowało ustalenie stawki kwotowej na poziomie 160,50 zł za 1 tys. sztuk papierosów i stawki procentowej w wysokości 25 proc.

Rozpiętość cenowa

Zdaniem ministerstwa proponowany wariant ma spowodować większą rozpiętość cenową między papierosami drogimi i tanimi, niż miałoby to miejsce przy strukturze ze stawką procentową na poziomie 25 proc.

Zwiększenie elementu kwotowego akcyzy na papierosy będzie uprzywilejowywać wyroby najdroższe, zaś tańsze papierosy znikną z rynku.

Firmy tytoniowe, produkujące wyłącznie papierosy tanie lub w zdecydowanej większości, główni oponenci struktury opodatkowania ze stawką procentową na poziomie 25 proc., opowiedziały się za opodatkowaniem papierosów ze znacznie wyższą stawką procentową.

Projekt zakłada też, że w zakresie opodatkowania cygar i cygaretek zostanie podwyższona stawka kwotowa z poziomu 149 zł za 1 tys. sztuk do wysokości 235 zł za 1 tys. sztuk. Spowoduje to zbliżenie opodatkowania akcyzą cygar i cygaretek z opodatkowaniem akcyzą papierosów ze średniego segmentu cenowego.

Jest to jednak obniżenie w porównaniu z poprzednim projektem, gdzie proponowano 260 zł za 1 tys. sztuk.

PROPOZYCJE ŚRODOWISKA TYTONIOWEGO*

Zakłady Tytoniowe w Lublinie

Zmiana systemu opodatkowania papierosów według projektu ustawy akcyzowej - 25 proc. plus wzrost stawki kwotowej przyczyni się do destabilizacji rynku. Trzeba pozostawić dotychczasowy system opodatkowania (91 zł/1000 sztuk i 37,92 proc. maksymalnej ceny detalicznej).

Imperial Tabacco Polska

Najlepszym rozwiązaniem byłoby zamrożenie składnika procentowego podatku akcyzowego dla papierosów na stałym poziomie, począwszy od 1 stycznia 2009 r. i dokonywanie dalszych podwyżek poprzez wzrost wyłącznie stawki kwotowej. Stała stawka powinna wynosić 35 proc.

Altadis Polska

Kompromisowy model stawki akcyzy na papierosy powinien składać się ze stawki procentowej w wysokości 35 proc. oraz stawki kwotowej zgodnej z wymogami UE.

Scandinavian Tobacco

Obecnie funkcjonujący system akcyzowy powinien zostać utrzymany.

Gallaher Polska

Stawka akcyzy na papierosy powinna być ustalona na poziomie 35 proc. i 114,5 zł/1000 sztuk.

Philips Morris Polska Distribution

Wprowadzenie stawki procentowej na poziomie 25 proc. ceny detalicznej oraz dokonywanie podwyżek za pomocą stawki kwotowej.

British-American Tabaco Polska

Pełne poparcie dla stawek 160,50 zł na 1000 sztuk papierosów i 25 proc.

* argumenty firm ze zgłoszeń lobbingowych na podstawie pierwszej wersji projektu