Obecnie osoby posiadający uprawnienia audytora wewnętrznego wydane przez Ministerstwo Finansów mają możliwość obejmowania stanowiska audytora w jednostkach sektora finansów publicznych na podstawie przepisów przejściowych. Artykuł 58 ustawy o finansach publicznych, który przedstawia katalog uprawnień dających prawo zajmowania takich stanowisk, nie uwzględnia ministerialnych certyfikatów. Fakt ten budzi niepokój wśród audytorów.

Z tego względu Dariusz Daniluk, wiceminister finansów, uspokaja, że biorąc pod uwagę zgłaszane przez audytorów wątpliwości, w projektowanych przepisach ustawy o finansach publicznych dotyczących wymaganych kwalifikacji zawodowych zostanie zaproponowane umieszczenie zapisu dotyczącego osób, które w latach 2003-2006 złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez ministra finansów.

- Chcemy, aby audytorzy wewnętrzni mieli poczucie stabilności zasad funkcjonowania całego systemu i swojej pozycji - podkreśla nasz rozmówca. Stąd też resort będzie się odwoływał zarówno w przepisach, jak i w trakcie ich stosowania do powszechnie uznawanych standardów międzynarodowych w tej dziedzinie.