Niektóre oddziały przedsiębiorcy zagranicznego będą mogły sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
NOWE PRAWO
Od 2009 roku nowa grupa jednostek będzie mogła sporządzać sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR). Zmiana przepisów w tym zakresie będzie dotyczyła oddziałów przedsiębiorcy zagranicznego, jeżeli przedsiębiorca ten sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR. Możliwość stosowania od przyszłego roku międzynarodowych standardów przez niektóre oddziały wprowadza ustawa z 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. nr 63, poz. 393),