ZMIANA PRAWA Do 2009 roku międzynarodowe standardy dla biegłych jasno określą wymogi i zalecenia.

Do 2009 roku Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości planuje zakończyć projekt, który ma na celu uporządkowanie Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej (MSRF), czyli norm postępowania biegłych w czasie badania sprawozdań. Celem jest przede wszystkim jasne rozgraniczenie wymogów i zaleceń.

Agnieszka Ostaszewicz, sekretarz generalny Federacji Księgowych i Audytorów Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EFAA), przyznaje, że obecne standardy nie dają jasności, które z działań audytora według MSRF są obligatoryjne, a które fakultatywne. Po zakończeniu projektu te problemy zostaną wyeliminowane.

- Istnieje jednak ryzyko, że więcej elementów zostanie zakwalifikowanych jako wymóg - uważa nasza rozmówczyni. Wyjaśnia, że może to mieć dość duże konsekwencje szczególnie w przypadkach, gdzie standardy mówią o metodzie przeprowadzania badania. Przykładowo, jeżeli obecnie któraś z metod analitycznych jest zalecana, to biegły, biorąc pod uwagę istotność, koszt i czasochłonność, może sam zadecydować o jej zastosowaniu. Jednak brak zastosowania danej metody - jeśli byłaby ona wymagana - w danym przypadku może podważyć ważność badania. Analogiczne skutki mogą pojawiać się w przypadku sporządzania przez audytorów dokumentacji z badania.

- Te obawy podzielają niektóre międzynarodowe organizacje. Mimo że popierają inicjatywę jasnego rozgraniczenia zaleceń i wymogów, to wyrażają obawę, że być może zwiększy ono efektywne obciążenia ciążące na biegłych - twierdzi Agnieszka Ostaszewicz.

Jak jednak te prace wpłyną na polskich biegłych, którzy obecnie mogą jedynie posiłkować się międzynarodowymi normami. MSRF stosują tylko w sprawach nieuregulowanych w krajowych normach. Po zakończeniu projektu Komisja Europejska przyjrzy się efektom i rozważy przyjęcie MSRF do stosowania w krajach unijnych.

AGNIESZKA POKOJSKA

agnieszka.pokojska@infor.pl