Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym. Większość zmian zawiązana jest z dostosowaniem naszych regulacji do prawa Unii Europejskiej, a dokładnie Wspólnotowego Kodeksu Celnego. Chodzi tu o wprowadzenie przepisów, które pozwolą na korzystanie z systemów informatycznych w procedurach celnych.

Wyjątkiem od stosowania tych systemów będą m.in. sytuacje, które umożliwiają zastosowanie wywozowego zgłoszenia celnego w formie papierowej przy użyciu dokumentu SAD w przypadku wywozu towarów przez podróżnego, który nie ma dostępu do systemu teleinformatycznego organów celnych i możliwości dokonania zgłoszenia elektronicznego. Odstępstwem od stosowania systemów teleinformatycznych będą też sytuacje, gdy nie będzie działał system teleinformatyczny organu celnego albo osoby składającej zgłoszenie celne.

Zmiany mają wejść w życie 1 lipca 2009 r.