Działania pilotażowe związane z wdrożeniem w systemie Celina elektronicznej obsługi zgłoszeń celnych zakończą się jutro, tj. 30 czerwca. Od 1 lipca system zostanie otwarty dla wszystkich przedsiębiorców, którzy samodzielne lub przez przedstawiciela będą mogli składać do systemu zgłoszenia elektroniczne podpisane kluczem do bezpiecznej transmisji danych. Równocześnie od 1 lipca 2010 r. zaczynają obowiązywać nowe ujednolicone zasady uzyskiwania dostępu do systemu informatycznego Celina, (system zgłoszeń celnych) ECS (System Kontroli Eksporty), ICS (System Kontroli Eksportu), Intrastat (system statystyk związanych z obrotem handlowym). Do czasu wdrożenia pełnej informatyzacji zgłoszenia papierowe na formularzu SAD pozostają jedną z możliwych form zgłoszenia celnego. Obsługa zgłoszeń dokonywanych bez wykorzystania klucza do bezpiecznej transmisji danych będzie wykonywana na zasadach dotychczasowych. Nadal będzie konieczne dodatkowe przedstawianie zgłoszenia w formie papierowej.