SONDA

Nie sprawdziły się ostatnie doniesienia medialne, że urzędy celne nie nadążają z wydawaniem zaświadczeń potwierdzających zapłatę akcyzy od samochodów osobowych, potrzebnych do zarejestrowania auta w Polsce. Z sondy GP przeprowadzonej w izbach celnych wynika, że tego typu zaświadczenia wydawane są na bieżąco.

Od 1 marca 2009 r. nowa ustawa o podatku akcyzowym wprowadziła zmiany w zakresie opodatkowania akcyzą samochodów osobowych. Akcyzę płaci się tylko raz. Niektóre organy rejestrujące auta wymagają przedstawienia zaświadczenia o zapłacie akcyzy w każdym przypadku rejestrowania samochodu.

Na podstawie nowych przepisów akcyzowych takie zaświadczenie może zostać wydane, gdy samochód jest sprowadzany z innego państwa Unii. Ustawa nie wspomina nic o zaświadczeniach w przypadku samochodów wyprodukowanych w kraju czy też aut sprowadzanych spoza UE. Tu dokumentami potwierdzającymi fakt zapłaty akcyzy są faktura lub dokument celny.

Kolejek nie ma

Aby uzyskać zaświadczenie o zapłaconej akcyzie, podmiot, który sprowadził samochód, musi wystąpić z wnioskiem do naczelnika urzędu celnego. W urzędach zaświadczenia wydawane są od ręki.

Wiesława Drożdż z Izby Celnej w Kielcach stwierdza, że okres wydawania zaświadczeń potwierdzających zapłatę akcyzy w nabyciu wewnątrzwspólnotowym nie wydłużył się po wejściu w życie 1 marca 2009 r. nowej ustawy akcyzowej.

- Na terenie właściwości Izby Celnej w Katowicach sytuacja rozładowywana jest na bieżąco. W Urzędzie Celnym w Bielsku jeden podmiot otrzymuje ok. trzech tysięcy tego typu poświadczeń z tytułu nabycia samochodów miesięcznie - mówi Aldona Węgrzynowicz z Izby Celnej w Katowicach.

Z danych Cezarego Kosmana z Izby Celnej w Poznaniu wynika, że w urzędach celnych w Pile i Lesznie zaświadczenia o zapłacie akcyzy są wydawane na bieżąco. W Urzędzie Celnym w Kaliszu maksymalny czas oczekiwania wynosi do trzech dni.

- Dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy są przygotowywane do wydania na bieżąco, najpóźniej w dniu następnym po dniu złożeniu deklaracji i uiszczeniu należnej akcyzy - komentuje Marzena Kamińska z Izby Celnej w Toruniu.

Kłopotów nie ma też w urzędach celnych w Krośnie, Rzeszowie i Przemyślu. Podobnie jest w urzędach podległych Izbie Celnej w Krakowie czy Izbie Celnej w Białej Podlaskiej.

- W niektórych komórkach zauważalny jest nawet spadek liczby przyjmowanych deklaracji AKC-U - wylicza Marzena Siemieniuk z Izby Celnej w Białej Podlaskiej.

Nie ma też wniosków

Są też regiony kraju, gdzie podatnicy nie złożyli żadnego wniosku o wydanie zaświadczenia o akcyzie.

Maciej Czarnecki z Izby Celnej w Białymstoku stwierdza, że w oddziałach celnych w Białymstoku, Łomży, Suwałkach w 2009 roku nie odnotowano żadnego wniosku o potwierdzenie zapłaty akcyzy od nowych aut.

Również Marzena Kamińska wyjaśnia, że np. w Urzędzie Celnym w Bydgoszczy w tym roku nie było jeszcze przypadku wnioskowania o zaświadczenie o akcyzie dla nowego auta. W Urzędzie Celnym w Toruniu potwierdzono pojedyncze przypadki zapotrzebowania na takie dokumenty.

Dominują dealerzy

Brak problemów z wydawaniem zaświadczeń o zapłaconej akcyzie w wielu województwach wynika z tego, że w obrocie samochodami dominują dealerzy. Na ten aspekt zwraca uwagę Beta Downar-Zapolska z Izby Celnej w Rzepinie, która wyjaśnia, że nie ma problemów z zaświadczeniami o akcyzie, bo dealerzy, którzy działają w województwie lubuskim, nabywają nowe samochody w kraju od tzw. przedstawicieli generalnych z kompletem dokumentów.

Również Anna Hatała-Wanat z Izby Celnej w Olsztynie podkreśla, że w Olsztynie nie ma centralnych dystrybutorów aut, a jedynie salony dealerskie, które kupują auta z centrali.

Przykładowo centrala Toyoty w Warszawie sprowadza auta, składa deklaracje w warszawskim urzędzie i tam płaci akcyzę, oczekując na dokument potwierdzający zapłacenie akcyzy. Problem polega na tym, że każde auto musi mieć oddzielny dokument. Nie można wystawić dokumentu potwierdzającego zapłacenie akcyzy na partię samochodów.

- Olsztyński dealer sprowadzający auta z Warszawy musi otrzymać fakturę wraz ze wszystkimi dokumentami potwierdzającymi zapłacenie podatku na każdy samochód, aby klienci w Olsztynie mogli zarejestrować auto - podsumowuje Anna Hatała-Wanat.

Ważne!

Wysokość podatku akcyzowego na samochody osobowe o pojemności silnika do dwóch litrów wynosi 3,1 proc. Dla samochodów o pojemności silnika powyżej dwóch litrów akcyza wynosi 18,6 proc.