Podatnicy, którzy zaciągnęli kredyty w zagranicznych bankach i nie mogli skorzystać z ulgi odsetkowej, mogą rozliczyć zaległe odsetki w zeznaniu za 2008 rok.
Podatnicy, którzy w latach 2002-2006 zaciągnęli kredyt lub pożyczkę mieszkaniową, nabyli prawo do kontynuowania ulgi odsetkowej. Prawo do ulgi odsetkowej, która została zlikwidowana w 2007 roku, nie dotyczyło jednak osób spłacających kredyty mieszkaniowe zaciągnięte w zagranicznych bankach.
Od tego roku ulga odsetkowa obejmuje też kredyty (pożyczki) zaciągnięte w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej. Ulga odnosi się też do banków i SKOK, które mają siedzibę w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.
Podatnicy, którzy nie mogli korzystać z odliczania ulgi odsetkowej, bo zaciągnęli kredyt w zagranicznym banku, teraz mogą rozliczyć odsetki zapłacone w latach 2002-2007. Kwoty zaległych odsetek podatnicy mogą rozliczyć od dochodu (przychodu) uzyskanego w roku 2008 lub 2009.
Po zmianie przepisu zniknął też problem refinansowania kredytu. Przedtem podatnik, który zaciągnął tańszy kredyt na spłatę pierwotnego kredytu mieszkaniowego, tracił prawo do ulgi. Od początku roku prawo do odliczenia dotyczy nie tylko odsetek od pierwszego kredytu mieszkaniowego, ale i od kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego, a także od każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego.
Zasada ta odnosi się też do kredytobiorców zadłużonych w zagranicznych bankach. Trzeba tylko pamiętać, że jeżeli zmiana kredytu wiązała się z jego podwyższeniem, nie można odliczać wyższych odsetek. Odliczeniu podlegają odsetki tylko od tej części kredytu (pożyczki), która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytu (pożyczki) mieszkaniowej.